Κολωνού 21 & Κεραμικού 29, Αθήνα, 104 36, Fax : 210 5230 965,
Tηλ.: 210 5230782, e-mail: info@kottis.gr