106713

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ DP 18

Κωδικός Προϊόντος: 106713
Για ταξινόμηση & καταμέτρηση κερμάτων. Ο καταμετρητής διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
-Υπολογισμός ποσότητας κερμάτων
-Ταξινόμηση κερμάτων & υπολογισμός αξίας
-Ταχύτητα καταμέτρησης 200κέρματα ανά λεπτό
-Χωρητικότητα 300-500κέρματα στη χοάνη
-Χωρητικότητα 80-150κέρματα ανά θήκη
-Οθόνη με 3 ψηφία για τον αριθμό των κερμάτων
-Οθόνη με 4 ψηφία για την συγκεντρωτική αξία των κερμάτων
-Δυνατότητα προεπιλεγμένης καταμέτρησης(batch)
-Αυτόματο σταμάτημα λειτουργίας όταν μία από τις θήκες γεμίσει